Privacyverklaring Disk Promotions VOF

Contactgegevens
Disk Promotions VOF
Parcivalring 337
5221 LH 's-Hertogenbosch

Email: info@disk.nl
Telefoon:  06 58 91 57 58

Doel van verwerking van uw gegevens?
Uw gegevens worden bewaard om een overeenkomst / opdracht te kunnen uitvoeren en u een factuur te kunnen sturen.
Wij verwerken de volgende gegevens:

Bedrijfsnaam
Voor- en achternaam contactpersonen
Adres organisatie
E-mailadres contactpersonen

BTW-nummer als de BTW wordt verlegd

Bent u aangemeld voor onze nieuwsbrief? Dan is het doel om u onze nieuwsbrief te kunnen mailen.
Voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens:
Voor- en achternaam abonnee
E-mailadres abonnee


Wie gaan uw gegevens ontvangen?
De gegevens worden ontvangen en verwerkt door Disk Promotions VOF.

Hosten wij u website of maakt u gebruik van onze mailtool of ontvangt u onze nieuwsbrief? Dan worden uw gegevens ook opgeslagen bij onze hostingspartners om bijvoorbeeld een domeinnaam te kunnen vastleggen of om u een nieuwsbrief te kunnen sturen. Tevens worden uw gegevens opgeslagen in het onlineboekhoudprogramma Snelstart. De partners waar wij mee samenwerken zijn: SIDN, SnelStart, Apple iCloud, Hosted, Antagonist, Versio en iXL. De gegevens die online worden bewaard of verkregen worden beveiligd met een SSL-certificaat.

Hoe lang slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat. Na beëindiging van de samenwerking worden uw gegevens definitief verwijderd.

Ontvangt u onze nieuwsbrief? Dan worden de gegevens hiervoor bewaard totdat u de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen en u zich uitschrijft. Uw gegevens worden dan definitief verwijderd.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigingen of verwijderen?
Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw gegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. Tevens kunt u via e-mail bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens in beheer hebben. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen.

Heeft u wijzigingen voor de gegevens die wij bewaren voor de nieuwsbrief? Via de nieuwsbrief kunt u direct uw gegevens inzien en wijzigen. Tevens kunt u zich via de nieuwsbrief direct uitschrijven.

Recht op overdracht van uw gegevens

Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld een lijst van abonnees in de mailtool. We kunnen zorgen voor de overdracht en kunnen des gevraagd de gegevens aanleveren in pdf of Excel.

Recht om een klacht in te dienen
Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Waarom hebben we uw persoonsgegevens nodig?
Zonder uw gegevens kunnen we voor u geen opdracht uitvoeren, geen contact met u opnemen over de opdracht via e-mail of telefonisch en geen factuur mailen. Zonder uw mailadres kunnen we u geen nieuwsbrief sturen. U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens door Disk Promotions VOF weer in te trekken.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op: info@disk.nl

Heeft u nog vragen?

Neem gerust contact met ons op via mail.

Disk Promotions VOF

Parcivalring 337
5221 LH 's-Hertogenbosch
E: info@disk.nl

Volg ons op: